Thông tin

    Đại lý vận tải đường hàng không

    Nếu bạn cần đảm bảo những yêu cầu chăt chẽ về mặt thời gian và an toàn, vận tải đường hàng không là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Với NINH PHÚC, bạn có thể chắc chắn rằng chuyến hàng của bạn sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt kể từ điểm xuất phát cho tới điểm đến cuối cùng. Hệ thống đại lý rộng khắp và đáng tin cậy của chúng tôi sẽ giúp vận chuyển hàng hoá của bạn trơn tru, tới nơi đúng hẹn và an toàn để phục vụ các mục đích khác nhau của bạn. Vào mùa cao điểm, chúng tôi có thể đảm bảo với bạn về thời gian chuyển tải qua các điểm trung chuyển như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur hoặc Hong Kong.

    Thông tin khác