Thông tin

    Vận tải nội địa

    Với đội xe vận tải đường bộ của chúng tốt kết hợp với các đối tác vận tải đường sông, đường sắt, NINH PHÚC có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ vận chuyển tốt nhất đến bất kỳ địa điểm nào tại Việt nam cũng như vận chuyển hàng hóa giữa Việt nam Lào và Camphuchia. NINH PHÚC  là một trong những công ty vận tải hàng đầu tại Việt Nam có thiết bị đặc biệt để vận chuyển container lạnh. "Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết hàng hóa sẽ về đâu chúng tôi sẽ lựa chon phương thức vận chuyển nhanh nhất và hiệu quả nhất"

    Thông tin khác