Thông tin

  Khai thuê Hải Quan

  Dịch vụ khai thuê hải quan và dịch vụ khai báo hải quan được thực hiện bởi Phòng Khai quan được trang bị đội ngũ đào tạo từ ngoại thương, hải quan và thương mại am hiểu về ngoại thương và quy định về xuất nhập khẩu các loại hàng hóa. Cùng với mối quan hệ tốt với các chị cục hải quan ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cửa khẩu Lạng Sơn, Cửa khẩu Lào Cai, Cảng Hồ Chí Minh… NINH PHÚC luôn tự tin phục vụ khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ khai thuê hải quan, khai báo hải quan nhanh chóng và chặt chẽ nhất cho các loại hình xuất nhập khẩu.

  Loại hình XNK Kinh Doanh

  Loại hình XNK gia công

  Loại hình XNK sản xuất xuất khẩu

  Loại hình XNK tại chỗ

  Loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

  Loại hình quá cảnh

  Loại hình XNK đầu tư có thuế, miễn thuế …

  Đến với NINH PHÚC khách hàng sẽ được tư vấn triệt để và đầy đủ cho các loại hình xuất nhập khẩu, các chế độ ưu đãi thuế phù hợp nhất với từng mặt hàng. Lợi ích của khách hàng dựa trên cơ sở hồ sơ nhanh chóng và mức thuế XNK hợp lý nhất.

  Ninh Phúc cung cấp các tác nghiệp khai quan như sau:

  Chuẩn bị hồ sơ

  Áp mã thuế đúng nhất phù hợp với từng mặt hàng

  Xin cấp phép đối với những mặt hàng có điều kiện

  Kiểm tra thông tin nợ thuế

  Tư vấn toàn bộ trước khi khai quan

  Khai hải quan từ xa và điện tử.

  Thông tin khác