Lĩnh vực hoạt động

     

    Bằng danh mục nhiều tùy chọn tiết kiệm chi phí, đảm bảo chính xác về thời gian, NINH PHÚC có thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng không một cách đáng tin cậy. Không chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh chóng hàng hóa tới các sân bay ở trong nước, Thông Quan còn có thể giúp giảm thời gian chậm trễ và chi phí khi gửi hàng ra nước ngoài.  Công ty cung cấp hàng loạt các tùy chọn dịch vụ giá trị gia tăng nhằm giúp cho việc xử lý các lô hàng lớn cũng như nhỏ lẻ được thuận lợi và đơn giản. 

     

    Lĩnh vực khác